Hedvábná stezka Pohora Svět outdooru Svět běhu Tulení pásy Pádler Festival OBZORY Expediční kamera SNOW FILM FEST Klub cestovatelů Praha a Brno

↓NEJNOVĚJŠÍ DISKUSNÍ PŘÍSPĚVKY↓

Desná – nejen moravské creekování

Desná – nejen moravské creekování

Desný, starý slovanský název pro pravou stranu, dal název řece, na kterou narazili naši předkové při postupu proti proudu řeky Moravy. Časem se začal pravý a levý břeh řeky určovat po směru toku, ale jméno Desná řece už zůstalo. Desná odvádí vodu z velké části pohoří Hrubý Jeseník. Celá řeka je sjízdná při jarním tání nebo po vydatných deštích. Z Loučné nad Desnou po soutok s Moravou je možné ji sjet za jeden den.Divoká Desná pramení pod vrcholem Vysoké Hole v úbočí zvaném Medvědí důl a dá se sjet od hráze dolní nádrže přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně, která je technickým unikátem a patří mezi sedm největších divů České republiky. Tato část je určena jen pro velmi zkušené vodáky. Obtížnost se pohybuje na WW III-IV, místy dokonce WW V. Když je dosti vody, je možné nasednout na ř. km 6 nad jezem u vodočtu (přibližně 700 m pod hrází PVE). Obvykle se však na tento úsek nasedá nad třetím mostem silnice z Kout k elektrárně na ř. km 5,1. První obtížné místo na nás čeká hned 100 metrů pod mostem, a to dvousetmetrová peřej mezi navigací silnice a skálou s šikmými válci a stupni. Pod dalším mostem se řeka na chvíli zklidní, ale lovení lodě s plaváčkem tady stejně není žádná radost. Na říčním kilometru 4,4 začne další peřej plná kamení, jazyků a menších válečků, dlouhá také asi 200 metrů. Přibližně v polovině této peřejky přitéká z leva Borový potok (ř. km 4,2), peřej končí opět mostem na říčním kilometru 4.


Skluzavka u potrubí / F: archiv Tydra půjčovna lodí

Divoká Desná - peřej u potrubí / F: archiv Tydra půjčovna lodí

Peřeje u navigace / F: archiv Tydra půjčovna lodí

 

Prohlédněte si všechny fotografie k článku...


 

Řeka pořád teče pěkně s kopce a my doplujeme k poslednímu mostu na sjížděném úseku (ř. km 3,7), pod kterým začíná předposlední peřej s kaskádami a širokými skalními skluzavkami. Mírné zklidnění z dálky ohlašuje skála tyčící se na levém břehu. Na ř. km 3 jde přes vodu potrubí a hned pod ním následuje asi osm metrů dlouhá skluzavka, sjížděná podél levého břehu. Po asi 400 metrech na ř. km 2,6 doplouváme k jezu „U Pelikána“, kde (těsně nad ním) vysedáme na pravém břehu. 2,5 kilometru dlouhý úsek je sjízdný za velmi dobrého vodního stavu. Na vzdálenosti 3,4 kilometru na tomto úseku řeka naklesá 160 výškových metrů a průměrná doba plavby bez zastávek, tedy když řeku znáte, je 17 minut. Většina tohoto úseku je dostupná pěšky po silnici vedoucí k elektrárně. Pro auta tu platí zákaz vjezdu.

Desná u Maršíkova po vydatném dešti / F: archiv Tydra půjčovna lodíDesná u Maršíkova po vydatném dešti / F: archiv Tydra půjčovna lodí

 

Od silničního mostu na trase Šumperk – Jeseník se spád řeky zmenšuje a podle vodního stavu mohou nenapravitelní optimisté začít už tady. V obci Kouty nad Desnou se Divoká Desná stéká s Hučivou Desnou. Hučivá Desná není pro sjíždění vhodná pro velké množství vysokých stupňů, zahrazujících prudký tok. Mezi Kouty a Loučnou nad Desnou je několik původních jezů vysokých až 6 metrů, většinou nesjízdných. Po povodních v roce 1997 byly při stavbě protipovodňových opatření břehy vyskládány lomovým kamenem. Také je tu nově vybudováno čtrnáct kolmých stupňů s rybochody. Jízda mezi stupni není žádný vodácký zážitek, voda je rovná, rychle tekoucí, bez jakýchkoliv vlnek nebo vracáků. Sjíždění stupňů s dlouhými vývary je vyloženě nebezpečné.

Pro vodáky-turisty začíná být Desná zajímavá od mostu v Loučné nad Desnou – Filipové. Tady začíná původní neregulované koryto s pěkně tekoucí vodou. Kousek po začátku potkáváme první jez, po prohlídce sjízdný při levém břehu. Další jez už sjízdný není a přenášení je vhodné po pravém břehu. Kilometr za vesnicí Maršíkov s dřevěným, 400 let starým kostelíčkem sv. Michala, zůstaly v řečišti betonové bloky bývalého jezu. Náhon vedl vodu do ruční papírny v lázeňském městečku Velké Losiny a propojoval Desnou s říčkou Dravá, která je místními nazývaná Losinkou. V papírně je papírenské muzeum s ukázkami výroby ručního papíru. Stojí tu také renesanční zámek, na kterém probíhaly v 17. století nechvalně známé čarodějnické procesy.

Konec první peřeje u navigace / F: archiv Tydra půjčovna lodíKonec první peřeje u navigace / F: archiv Tydra půjčovna lodí

 

Za lávkou pro pěší ve vesnici Rapotín se začíná znovu objevovat regulace koryta. Tady můžeme zahájit plavbu už i na otevřených lodích, a to i při vyšším vodním stavu. V Rapotíně přitéká z levé stravy jediný sjízdný přítok – říčka Merta.

Několik set metrů za soutokem vplouváme do Vikýřovic, které jsou jednou ze dvou obcí v republice, jež mají ulici Vodáckou. Ve Vikýřovicích nás čeká nový jez se sklápěcí hranou, nesjízdný dvojitý jez a další kolmý nesjízdný jez. U následujícího mostu je možné se občerstvit a ukončit plavbu. Pokud plujeme dál, mineme po východním okraji Šumperk, jediné větší město na řece, které určitě také stojí za prohlídku. Přeneseme jez u loděnice i jez Na Bělidle v Dolních Studénkách. Na tříkilometrovém úseku kolem města Šumperk pořádá od roku 1997 půjčovna lodí Tydra každý rok na Štěpána (26. prosince) Štěpánský sjezd Desné.

Desná u Šumperka při Štěpánském splutí / F: archiv Tydra půjčovna lodíDesná u Šumperka při Štěpánském splutí / F: archiv Tydra půjčovna lodí

 

Od Dolních Studének se z Desné stává krásná meandrující řeka, přerušená novým vodním dílem u Sudkova. Obrovské stavidlo při velké vodě odkloní větší část toku na pole mimo obec Sudkov. V Sudkově je také poslední jez Desné. Pro zdatné vodáky je na kryté lodi sjízdný, na otevřené určitě přeneseme. Po necelých dvou kilometrech se Desná vlévá do Moravy, ne z „desna“, ale zleva.RECENZE VYBAVENÍ

... z webu SvetOutdoru.cz