HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Festival OBZORY Pádler.cz Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

ZAJÍMAVÉ VYBAVENÍ

↓NEJNOVĚJŠÍ DISKUSNÍ PŘÍSPĚVKY↓

OUTDOORFORUM: DISKUSE

České hory a příroda

Vrchol Travný v Moravskoslezských BeskydechOndřej
Ondřej

Mohutná hora Travný s nadmořskou výškou 1203 m n. m., se nachází na katastru Morávky a čpí nad koncem údolí Vlaského potoka, dělí se ještě na Malý Travný s výškou 1100 m n. m. Proto tento kopec přiřadíme do našeho povídání o tajemství jména Vlaského.                                                                          V urbáři z roku 1664 v seznamu hor najdeme napsán název: Trawny nad Morawku a Trawny Welyky. Na mapách z 19. století je pak nazýván jako Trawny a na mapě z Mollovy sbírky map z roku 1736 jako  Trawno.                         Pojmenování Travný je velmi staré, snad ještě starší než Morávka samotná.  Tento název je nejpravděpodobněji odvozen od travnatého hřebene, na kterém se pásl dobytek a ovce, neboť zde byly také tři salaše, které existovaly ještě roku 1913 – 2 na Velkém Travném a 1 na Malém.  Ten poslední, který zanikl, měl výměru přibližně 4 ha.  V jeho dolní části byla koliba, ta původní byla bez stropu s otevřeným ohništěm, za války ji Němci vypálili a tak byla postavena nová, kamenná s komínem. K definitivnímu zalesnění hřebene došlo až po druhé světové válce a v 50. letech došlo k odstranění salaše. Kameny z koliby byly využity na rekreační chatu na Sihlách, která stojí dodnes.

Pod Malým Travným na jižním úbočí pramení Travenský potok, který je zmíněn r. 1664, jako Trawensky. Byl pojmenován po kopci nad ním –Travném.   Dalším starým názvem je i název Stružinského potoka v závěru údolí Vlaské. Jeho název je asi spjat se salašnictvím, se „strongy“, což byla vrátka v ohradě, „košáru“, pro ovce. Název se sice poprvé objevuje v podobě Pstružinský, ale není pravděpodobné, že by v příkrém a často vysychajícím potůčku žili nějací pstruzi. Pravděpodobněji je název odvozen od „strung“, kterým se též říkalo „strunžiska“ a odtud je již malý krůček k současnému názvu potoka. Konec konců svahu nad prameništěm Stružinského potoka se dodnes říká V Salašíku, což již potvrzuje název spojený se salašnictvím.                      Název V Salašíku je taky dost starý, neboť se zmiňuje už roku 1664 ve frýdeckém urbáři a zmíněn je jako Salassyk (viz výše – v seznamu hor) a taky, že: Jakub Vajda měl zbudovanou chaloupku, právě pod Salašíkem. V Salašíku bývala menší salaš, ale ta hlavní byla na vrchu Travného. Podle salaše se zde začalo říkat zdrobněle V Salašíku.

05. 10. 2018, 18:37:09


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

RSS této diskuze

RECENZE VYBAVENÍ

... z webu SvetOutdoru.cz