HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

ZAJÍMAVÉ VYBAVENÍ

↓NEJNOVĚJŠÍ DISKUSNÍ PŘÍSPĚVKY↓

Túra pohořím Schneealpe často nazývaným jako Vídeňské domácí hory

Túra pohořím Schneealpe často nazývaným jako Vídeňské domácí hory

 

Mnoho cetovatelů a turistů rádo volí kompromis mezi přírodou a městským prostředím. Pohoří Schneealpe takovou možnost nabízí, protože nedaleko něj leží Víděň.Alpy, Rakousko

Název anglicky: Hiking Trail - Schneealpe massif

Základní trasa: Frein a.d. Mürz - Hinteralmhaus - Capellarowiesen - Tabersattel

Druh treku/túry: 2-denní

Obvyklý počet dní: 2

Délka: 22 km

Vhodné měsíce: X, IX, VIII, VII, VI, V

Povolení, poplatky, omezení, zákazy: ne

Nejvyšší bod: 1650 m

Celkové převýšení: 1300 m

Obtížnost: Mírně náročný

Pohyb po ledovci nebo sněhových polích: ne

Obsahuje horolezecké úseky obtížnosti: nejsou

Potřebné vybavení:

Obvyklé věci na turistiku včetně trekových hůlek a pohorek. V létě nezapomenout na sluneční brýle a opalovací krém.

FotkyFotky

FotkyFotky

FotkyFotky

(Autor fotografií: Josef Franc )

Popis:

Asi 120 km jihozápadně od Vídně, sevřeno pohořími Raxalpe Hochschwab leží rozlohou sice nevelké, avšak velice malebné Schneealpe, patřící mezi takzvané Vídeňské domácí hory – Wiener Hausberge. Schneealpe jsou lesnatým pohořím, posetým nesčetnými malebnými horskými loukami, s krasovým rázem vrcholových partií.

Z vesnice Frein a.d. Mürz vycházíme po červeně značená cesta č. 435, po níž začínáme zprvu lesní cestou a po chvíli pěšinami stoupat nad údolí. Čím výš se dostáváme, tím víc se odkrývají výhledy na údolí v severní části i vrcholky protilehlých hor. Před závěrečným stoupáním nad horní hranici lesa pokračuje stezka levým úbočím svahu, kde musíme dávat pozor na značení, neboť v tomto úseku lesa došlo nedávno ke značným polomům a svah je beze stromů.

Po vystoupání svahu procházíme kolem několika obrovitých smrků a po dvou hodinách výstupu se dostáváme na okraj louky Roβwiese ve výšce 1420 metrů, z níž se ozývají zvonky popásajících se stád krav. Značka dál pokračuje pěšinou mírně zvlněným terénem středem louky k protilehlému okraji lesa, od něhož se pak po dalším kilometru chůze dostáváme na okraj rozlehlé náhorní louky Hinteralm, jejíž kouzelnou malebnost dokreslují stylové dřevěné salaše v její levé horní části. Mezi nimi je vsazena i horská chata Hinteralmhaus, jež slouží turistům jako výborná základna pro pěší výšlapy po okolí.

Výlet do okolí "Větrné hory"

Velice hezkým výletem, který je možno absolvovat i s dětmi, je okružní túra chráněnou přírodní oblastí „Naturschutzgebiet Naβköhr“, která se nachází v dolině pod severovýchodními stěnami náhorní louky Hinteralm. Od chaty Hinteralmhaus vede doleva k jihu značená cesta č. 401 přes louku k bráně v ohrazení.  Na okraji svahu nad dolinou Naβköhr se pak nachází dřevěné odpočívadlo, od nějž se naskýtá náramný panoramatický výhled na celou dolinu s lesy i loukami, nad nimiž se k jihovýchodu zvedá mohutný masív nejvyššího vrcholu pohoří Schneealpe – Windberg (1903 m.n.m). Ten dělá opravdu čest svému jménu - Větrná hora, neboť většina mraků, které se v této části vyskytnou, se valí právě přes tuto horu.

Od vyhlídky začíná sestup č. 401 a 436 značenou kamenitou cestou. Projdeme dvěma skalními branami a na křižovatce lesních cest se u mohutného smrku dáme vlevo a sejdeme do doliny. U turistického rozcestníku se dáme vlevo na cestu č. 436 kolem krasového propadání potoka na Unterer Haselboden. Cestou nádherným lesem pokračujeme kolem staré lovecké chaty a horských slatí pod skalní stěnou Klobenwände až k loukám Capellarowiesen. Stáda krav se pasou na okolních zvlněných loukách, z jejichž středu vytéká potůček, klikatící se kolem cesty, po níž zvolna vystoupáme k rozcestníku u samoty Bodner Au. Vpravo odbočuje značená cesta č. 401, která na dalších sedmi kilometrech zdolává 600 výškových metrů k vrcholu Windberg, k jehož dosažení je třeba počítat ještě se třemi hodinami chůze.

Vydáváme se vlevo a kolem horské louky Bodenalm se lesní silničkou dostaneme nad horní hranici lesa do sedla Tabersattel, mezi vrcholy Kleines WaxeneggHohe Waxenegg. Odtud pokračujeme vrstevnicovou cestou po úbočí hřebene, s náramnými výhledy na dolinu i okolní kopce, kolem soukromé chaty Waxenegghütte ve výšce 1509 metrů. Přejdeme na značenou pěšinu, jež nás zvlněným krasovým terénem, lesem i horskými pasekami dovede až do sedélka vlevo od vrcholu Spielkogel. Odtud již v podstatě sestupujeme kvetoucími loukami nad skalními stěnami Klobenwände až k chatě Hinteralmhaus. Absolvování tohoto velice zajímavého a pohodového okruhu, který měří asi 13 kilometrůpřevýšením 360 metrů zabere zhruba čtyři hodiny; ti turisté, kteří se rozhodnou přidat si ještě výstup na horu Windberg, musí počítat s celkovými 8 hodinami. Přechod od chaty Hinteralm přes vrchol Windberg k chatě Schneealpenhaus, ležící jihovýchodně pod vrcholovým masivem zabere asi 5,5 hodiny.

Návrat do nížin...

Pro sestup z horské louky Hinteralm zpět do údolí volíme pro změnu značenou cestu č. 436, po níž jsme absolvovali okruh přírodní rezervací Naβköhr, pouze s tím rozdílem, že nyní se po ní vydáme na opačnou stranu, vpravo. Sestoupíme zalesněným svahem podél potoka v nesčetných serpentinách až na lesní cestu ve spodní části, která nás dovede k hájence na konci rokliny Höllgraben. K návratu do čtyři kilometry vzdálené obce Frein an der Mürz můžeme využít žlutého poštovního autobusu, jenž má zastávku u silnice vpravo od hájenky, anebo to vzít „po svých“. Při využití první varianty bychom však přišli o kouzelnou podívanou při průchodu úzkou soutěskou vpravo od silničního tunelu, kde se v nádherné horské říčce Mürz, sevřené zde skalními stěnami prohánějí a dovádějí hejna duhových pstruhů. Příjemným zážitkem je i odbočka k vodopádu „zum Toten Weib“, padajícímu z širokého otvoru ve vysoké skalní stěně, kousek dál proti toku říčky.

FotkyFotky

Lze na celé trase přespávat na chatách, v hotelech či penzionech? ano

Ubytování a jídlo:

Horská chata Hinteralmhaus

samoobslužná chata, otevřena od konce června do poloviny září, 10 míst k přespání

tel. 0043/(0)664/5045310

e-mail: office@alpenverein-edelweiss.at

cena ubytování: člen Alpenvereinu - 10€,  nečlen 20€

Horská chata Schneealpenhaus

otevřena od 1.5. – 31.10.2013

tel. +43/3857/2190

www.schneealpenhaus.com

Doporučená mapa

KOMPASS  Wanderkarte  č.210 : WIENER  HAUSBERGE – Schneealpe – Rax – Schneeberg – Gutensteiner Alpen, 1 :  35 000

Přístup na začátek: Přístup do pohoří není nijak náročný, neboť výstup z kteréhokoliv údolí na jižní či západní straně na náhorní planinu s loukami Hinteralm nepřevyšuje 600 výškových metrů. Výchozím místem může být vesnice Frein a.d. Mürz v severozápadní části pohoří, kde lze vozidlo odstavit na neplaceném parkovišti u hotelu na okraji obce.

Orientační rozpis po dnech:

1. den - Frein a.d. Mürz - Hinteralmhaus

2. den - Hinteralmhaus - Capellarowiesen - Tabersattel - Hinteralmhaus + sestup

Odkaz na trasový soubor z GPS: ke stažení

Autor popisu: Josef Franc


11.09.2017, Josef Franc


Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

NAJDI SI ČLÁNKY V OKOLÍ