HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

• TRÉNINK A ZDRAVÍ

ZAJÍMAVÉ VYBAVENÍ

↓NEJNOVĚJŠÍ DISKUSNÍ PŘÍSPĚVKY↓

Zakázané zimní aktivity - co byste neměli dělat (nejen) v českých a slovenských horách?

Zakázané zimní aktivity - co byste neměli dělat (nejen) v českých a slovenských horách?

Když nejvyšší české a slovenské hory přikryje bílá peřina, máme většinou pocit, že se z hor stává velké hřiště bez pravidel. Je tomu ale opravdu tak? Co se v našich a sousedních „bratrských“ horách v zimě smí a nesmí a jaké jsou tresty, pokud "hrajeme nedovoleně"?Turistické stezky zapadané sněhem neznamenají jejich definitivní zánik a možnost neomezeného pohybu lidí po dané lokalitě za svou vlastní zábavou, vždy je třeba přistupovat k regionu tak, jak je stanoveno. Ať se jedná o naše Krkonoše, nebo o slovenské Tatry, obě nádherná pohoří jsou národními parky (první - KRNAP - vznikl v roce 1969 a druhý - TANAP - byl ustanoven v roce 1949) či striktně regulovanými zónami (například v KRNAPu: 1. nejchráněnější zóna parku je vždy nejvíce vymezena vůči všem aktivitám; další zóny mají povolen pohyb osob a provádění aktivit více).

Důvodem jsou nejen přírodní krásy, ale také ochrana nejdivočejších a často endemických rostlin a živočichů – zatímco v Krkonoších se jedná především o ptactvo, v Tatrách jde například o kamzíka či sviště. A nemusí to být nutně jenom tato pohoří, i dalších hor se týkají různá omezení, vždy se proto seznamte důkladně s návštěvním pořádkem a konkrétními regulemi dané lokality!

Impozantní severní stěny KriváněImpozantní severní stěny Kriváně

Vzhůru za dobrodružstvímVzhůru za dobrodružstvím

Zasněžené Vysoké Tatry jsou rájZasněžené Vysoké Tatry jsou ráj

Čemu byste se měli například ve zmiňovaných Krkonoších a Tatrách v zimní sezóně vyhnout a co v nich nepodnikat? Samozřejmě, je toho hodně, ale to nejhlavnější si připomeneme!

Sněžnice mimo trasu

Jaroslav K. z Trutnova, který si nepřeje být konkrétně jmenován, vzpomíná: "Před několika lety jsem si vyrazil se sněžnicemi za nečekaně pěkného dne po sérii špatných dní na hřeben Krkonoš. Nahoře jsem od Luční boudy nešel po značené stezce do údolí Bílého Labe, ale uhnul jsem na Kozí hřbety." Ty leží mimo povolené území pro turisty, a proto po tomto krásném a krkonošsky významném hřebeni nelze jít, ačkoliv to před desítkami let bylo možné a túra do Špindlerova Mlýna byla klenotem tamních tras. "Netrvalo dlouho a narazil jsem na strážce národního parku, kteří asi kontrolovali hnízda ptáků. Ihned mne vyzvali a zjišťovali můj důvod cesty. Naštěstí se vše vyřešilo domluvou bez pokuty, vrátil jsem se k Luční boudě a pokračoval po oficiální stezce."

Jaká výše pokuty může být? "Bloková pokuta na místě může být do výše 1000 korun. Když je zahájeno správní řízení, tak se pokuta pohybuje v řádu nižších desítek tisíc korun. Vždy záleží na typu přestupku, jeho závažnosti a hlavně místě, kde byl spáchán," odpovídá Radek Drahný, tiskový mluvčí a vedoucí oddělení styku s veřejností KRNAPu.

O něco drsnější přístup panuje na Slovensku v národním parku, Pavol Lenko, vedoucí Odboru strážnej služby Správy TANAPu: "Keď toto návštevník robí vedome, dokonca zámerne, prípadne aj opakovane, v takýchto prípadoch je udeľovaná bloková pokuta do výšky až 66 EUR každej osobe, ktorá toto porušila. "Priestupca" alebo "priestupcovia" sú po zaplatení blokovej pokuty strážcom (alebo strážcami) vyzvaný na opustenie lokality. V prípade opakovaných priestupkov toho istého charakteru, prípadne tými istými priestupcami, dochádza z našej strany k presnej dokumentácií miesta, času a spôsobu priestupku, pričom následne takúto situáciu postupujeme príslušným orgánom ochrany prírody ako podnet. V takomto prípade orgán ochrany udeľuje vždy vyššiu sankciu ako napríklad pri blokovej pokute udelenej príslušným strážcom priamo na mieste, kde k nemu došlo."

„Neomezený“ skialpinismus

Obdobnou situaci i postih můžeme zažít, pokud se vydáme na skialpinistických lyžích mimo značené stezky a do lokalit, které jsou k tomuto účelu zapovězené. Jaké jsou areály pro skialpinismus v Tatrách (který je povolen dle návštěvního pořádku v rozmezí 21. prosince až 15. dubna), si můžete přečíst zde, zatímco o "nově vzniklých" osmi krkonošských trasách můžete detailně číst na tomto odkazu, krásně zpracované, doporučujeme! Trasy jsou vždy různé obtížnosti a vyhýbají se nejpřísněji chráněným zónám parků. „Strážci a i jiiní pracovníci Správy KRNAP jsou v terénu denně a vždy dohlížejí na dodržování pravidel chování v národním parku. Žádný speciální dohled na skialpové trasy neděláme. Nepředpokládáme, že na vyhrazených trasách budou problémy. Ty sledujeme spíše ve volném terénu 1. zóny KRNAP, kam lidé nemají volný vstup,“ prozrazuje Radek Drahný za KRNAP.

Skialpinisté ve Vysokých TatráchSkialpinisté ve Vysokých Tatrách

Možná se vám mnohým zdá, že pouze osm tras pro skialpinisty v nejvyšších českých horách je málo, budou se tedy množit na přání sportovců? „Ne. Neplánujeme trasy přidávat. Vyhrazených 8 tras vznikalo ve spolupráci se skialpinisty. Pochopitelně jsme řešili společně víc návrhů. Řada jich ale skončila na tom, že vyhradit v dané trase by znamenalo akutní ohrožení pro přírodní hodnoty území (především zimující tetřívky obecné, hnízdící sokoly stěhovavé či citlivé části lesních ekosystémů). V současné době nevíme o žádných nových návrzích tras, které by bylo možné vyhradit. Snažili jsme se hned na začátku najít co nejvyšší počet možných tras tak, abychom skialpinismus pustili všude tam, kde to ochrana přírody dovoluje,“ dodává záhy výše jmenovaný.

Ledolezení v první zóně - ne!

Koho nateklé rampouchy nechávají klidnými, zřejmě nikdy nezakusil tesat cepíny do křišťálově čisté a tvrdé hmoty, v níž se mění většina letních vodopádů v zimní sezóně. Například v krkonošském Obřím dole takový nádherný led přímo zvoucí k lezení je, nezapomeňte se ale před případným plánování výletu do tohoto místa podívat do návštěvního pořádku, zda neleží třeba náhodou v nejchráněnější zóně hor.

Telemark, splitboard

Obdobné omezení jako pro skialpinismus platí i pro tyto lyžařské sporty. Takže pozor!

Snowkiting po pláních

Bude tomu zanedlouho přesně 4 roky, co jsme mohli zaznamenat zprávu o tom, že byla udělena pokuta za provozování snowkitingu na pláních nedaleko Luční boudy v Krkonoších. Je to samozřejmé - ať už na sněžnicích, skialpech nebo běžkách, dotyčný opustil povolenou stezku a vydal se do první zóny národního parku, kam nesmí. Milovníci snowkitingu ale nemusí truchlit, legálně lze v Krkonoších tento sport provozovat například okolo Brádlerových bud nebo na loukách v okolí Vrchlabí.

Takže ani draka do hor netahat, vítr vás zavane daleko!

České jasno, slovenské mlžení aneb Jak to je?

Co se těmito všemi zimními (i letními) zákazy sleduje? Proč se v Alpách daří některé věci výrazněji neomezovat, zatímco v česko-slovenských horách panuje nervózní situace a rozpolcenost? "Krkonoše jsou prakticky celé Krkonošským národním parkem. V alpských národních parcích jsou regulace často ještě mnohem přísnější. Ovšem Alpy jsou výrazně rozlehlejší horská oblast, nejde o jeden národní park od Francie, přes Švýcarsko, Rakousko až po Slovinsko a Itálii. Rozsáhlý prostor Alp disponuje rozlehlými oblastmi klidu pro živočichy i množstvím lokalit s obdobnými biotopy. Akrto-alpínská tundra, kterou především chrání 1. zóna KRNAP, je jen v Krkonoších. Nikde jinde na světě. Správa KRNAP hlídáním limitů sleduje v první řadě dodržování platného zákona a ochranu toho, proč byl v Krkonoších založen národní park. Tím nejcennějším (většina 1. zóny KRNAP) je arkto-alpínská tundra, “ uvádí Radek Drahný, tiskový mluvčí KRNAPu.

Volné sjezdy ve Vysokých TatráchVolné sjezdy ve Vysokých Tatrách

Tatranské uzavírání stezek a ochranu přírody obhajuje Pavol Lenko následovně: "Čas sezónnej uzávery v termíne od 1. novembra do 15. júna je z pohľadu ochrany prírody nevyhnutný pre ochranu endemických druhov (iba tu žijúcich), ako je kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) a svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris). Pri týchto živočíchoch ide hlavne o zabezpečenie kľudu v období kamzíčej ruje, jarného párenia svišťov, no tiež vyvádzania a výchovy ich mláďat. Napríklad pohyb skialpinistov v posthibernančnom období svišťa (apríl, máj) po lokalitách ich zimovacích nôr spôsobuje ich stres, čo má na ich bionómiu výrazný negatívny vplyv. Kamzík vrchovský tatranský a svišť vrchovský tatranský sú hlavní predstavitelia ochrany fauny v Tatranskom národnom parku. Zároveň sú prioritnými druhmi európskeho významu. Predstavujú tak jeden z hlavných predmetov ochrany územia európskeho významu "Tatry" (v zmysle európskej sústavy chránených území NATURA). Areálom výskytu kamzíka a svišťa sú iba biotopy v alpínskom a subalpínskom vegetačnom stupni, výnimočne to môže predstavovať napríklad u kamzíkov aj horná hranica lesa a subnivál. Okrem výskytu týchto živočíchov žijú v TANAP-e aj ďalšie veľmi významné živočíšne a rastlinné endemické druhy, ktoré vyžadujú prísnu ochranu a čiastočné obmedzenia pohybu návštevníkov.“

Vystřelili jsme směrem do obou národních parků – českého i slovenského – poslední otázku ohledně počtu pokut, které za rok strážci udělí za proušování návštěvního pořádku, tedy především svévolné opouštění stezek? "V KRNAPu se jedná o desítky pokut, jen málokdy toto číslo přesáhlo 100. Velkou část přestupků se daří řešit domluvou. V Krkonoších jsou dvě hlavni sezóny - léto a zima. Proto lze odhadnout, že tedy půlka pokut je ze zimy a druhá z léta," stručně a jasně uvádí Radek Drahný. Zato na slovenské straně se jasnou konkrétní odpověd nedají: "Počet pokút za priestupky v TANAP-e pri nedodržiavaní platných zákonných noriem a predpisov na úseku ochrany prírody, ktoré udeľujú strážcovia, sa vždy pohybuje od viacerých okolností. Predovšetkým od návštevnosti Tatier v jednotlivých ročných obdobiach, od charakteru zimy s dostatkom alebo nedostatkom snehu (čo vždy súvisí s možnosťou vykonávania daných športových a rekreačných aktivít), no v neposlednom rade aj od priebehu počasia a pod. Veľké množstvo priestupkov, kedy sa návštevníci pohybujú len krátkodobo a bezprostredne za hranicou sezónnej uzávery (predovšetkým z vlastnej nevedomosti), je riešených formou dohovoru. Takýchto situácií strážcovia ročne riešia pomerne veľa," kličkuje Pavol Lenko z TANAPu a nesděluje nic zásadního.

Aktualizace: Mluvčí TANAPu po uveřejnění článku do telefonu dodal, že k podávání těchto informací nemá kompetence a musíme se obrátit pro jasnou odpověď přímo na ministerstvo.

Nádherné zimní TatryNádherné zimní Tatry

Ať už jedete kamkoliv, v létě či zimě, nezapomeňte se seznámit s podmínkami návštěvního řádu, ať už si o něm myslíme cokoliv a přistupujeme k němu každý osobně jakkoliv, měl by být pro nás závazný - přece i my chceme, aby se ostatní návštěvníci chovali "slušně", nebo ne?

A jaké jsou vaše zkušenosti se zákazy v národních parcích či obecně na horách? Pokutoval vás někdy někdo za provozovanou aktivitu? Jak to dopadlo? Máte za sebou některou ze skialpinistických tras v Krkonoších? Podělte se s námi, nebo jen napište váš názor! Zajímá nás vše!


Aktualizace ke komentářům níže: V redakci se umíme problémům postavit čelem ("chlapsky") a nepatříme mezi ty, kteří bezhlavě obhajují "svou pravdu", aniž by si řádně vyslechli druhou stranu. Navíc si vážíme všech, kteří s námi spolupracují a pomáhají nám. Zavolali jsme proto dnes na Slovensko panu Pavlu Lenkovi, abychom si vše osobně vysvětlili a vzniklá nedorozumění odstranili. Z původně lehce bojových postojů na obou stranách vznikla vesměs přátelská diskuse a loučení s přáním všeho dobrého a těšení se na další spolupráci. Díky!
Kometáře níže necháváme v nezměněné podobě, stejně jako článek výše, do nějž jsme pouze aktualizovali informace.


25.02.2015,


Diskuse


Prajem Vám príjemný deň pán "autor článku“ Ondra Nemeček. V prvom rade sa predstavím, aj keď to možno nie je bežná prax pri prihlasovaní sa do verejných diskusií pod internetové články. Moje meno je Pavol Lenko a pracujem v Tatranskom národnom parku ako človek, ktorého ste okrem iného opísali, že "kľučkuje", "obhajuje" a pod. Tiež v ňom uvádzate, že "České jasno, slovenské mlžení...". V prvom rade je pán "autor" slušnosťou aspoň poďakovať za otázky (stačí aj e-mailom), ktoré sme vám poslali. Pre čitateľov, bolo ich 6. My sme si dali tú námahu a odpísali vám „pán autor“ na ne... Vy ste však neurobili ďalšie základné pravidlo "pán autor", t. z. okrem základnej novinárskej slušnosti ste "samozrejme" zabudli aj na autorizáciu článku pred jeho uverejnením ostatnými spoluautormi. To čo ste už "pustili von" je, slušne povedané účelové jednanie. Autorizácia ostatnými spoluautormi je spoločne s poďakovaním vždy základným pravidlom rešpektu a slušnosti. Okrem iného, aj ja pracujem externe ako novinár a publikujem v rôznych periodikách, tak na Slovensku ako aj v zahraničí. Takže viem o čom tu teraz píšem. A to čo ste urobili vy, by som si napríklad ja nikdy nedovolil. Myslím, že podobných ľudí ako ste vy, práve u vás v Česku voláte že "vychcanci". Čitateľov však budú zaujímať predovšetkým fakty, tak napríklad s kolegom sme Vám poslali cca. trojstranový dokument odpovedí, ktorý sme pripravili výlučne v zmysle platnej legislatívy (platného Návštevného poriadku TANAP-u a pod.). Čiže iba fakty. Návštevný poriadok v TANAP-e tu platí bez ohľadu na to či tu pracujem ja alebo niekto ďalší. Takže z našej strany to nebolo žiadne kľučkovanie a pod hlúposti ako tu píšete. To čo sme vám my pripravili, bol precízne prepracovaný dokument, kde sme sa my snažili vysvetliť vám a zároveň aj čitateľom to na čo ste sa pýtali vy, nie my... Samozrejme vybrali ste si z neho len tie argumenty, ktoré boli pre vás účelové. Môžem smelo povedať, že my tomuto novinárskemu prístupu na Slovensku hovoríme bulvár. A čo vy, ako sa to volá v Česku? Takže milí čitatelia, aby som nekľučkoval - za porušenie sezónnej uzávery sme v roku 2014 v TANAP-e riešili viac ako 300 takýchto porušení iba dohovorom. Blokovou pokutou len pár desiatok. V TANAP-e sú vítaní všetci návštevníci, bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie alebo farbu pleti, náš národný park je miniatúra v porovnaní Alpami, ktoré tu napríklad citoval „autor článku“. Preto práve tu, a o to viac, základné pravidlá toho „čo áno alebo čo nie“ platia dvojnásobne. My nedovolíme, aby náš klenot Tatry ničila ľudská bezohľadnosť a arogancia, ktorá sa myslím všade vo svete nazýva aj anarchiou. Keď to niekto nevie pochopiť, je buď hlupák, alebo... Ešte raz: všetci návštevníci, ktorí prichádzajú do Tatier sú tu vždy srdečne vítaní. Hory nech sú inšpiráciou, radosťou a zdrojom pozitívneho myslenia pre každého, kto sem prichádza s otvoreným srdcom. A na záver: Česť novinárskej etike a slušnosti tým, ktorý si hory dokážu užiť jedine tak, že si ich vychutnávajú v polohe "sedmo" za svojim PC!
25. 02. 2015, 11:39:23
Ondra
Ondra
Děkuji za reakci..Poděkování jsem zasílal jako vždy všem, proto muselo dojít k nějaké technické chybě. Otázek bylo více, pravda, ale některé vaše odpovědi byly jen kopií stanov, takže nešly použít do textu, nebo jsem je nevyužil. Žádnou reakci jsem účelově nezformuloval, vše jsou kopie vašich příspěvků. Pouze vaší první citaci v článku jsem postavil do textu jinak, pravda, ale její smysl a význam zůstal nepozměněn. Na jasnou otázku o počtu pokut jste odpovědel tak, jak jsem uvedl, mohl jste napsat, co do komentáře, a bylo by to jasné v jedné větě. Nechápu proto tuto vaši celou reakci. Mezinadpis článku je nadsázkou a zbytečně reagujete na jednotlivá slova v textu, když jde o celek.
25. 02. 2015, 12:23:14
Vy ste už svoje karty ukázali v článku "pán autor". Takže to isté urobím teraz aj ja - toto je presná formulácia toho čo sme Vám poslali do redakcie, aby boli čitatelia v obraze, alebo ako by ste sa vyjadrili vy, to čo sme "zamlžili": 1. Jaký důvod mají sezónní uzávěrky turistických stezek? Čas sezónnej uzávery v termíne od 1. novembra do 15. júna je z pohľadu ochrany prírody nevyhnutný pre ochranu endemických druhov (iba tu žijúcich), ako je kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) a svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris). Pri týchto živočíchoch ide hlavne o zabezpečenie kľudu v období kamzíčej ruje, jarného párenia svišťov, no tiež vyvádzania a výchovy ich mláďat. Napríklad pohyb skialpinistov v posthibernančnom období svišťa (apríl, máj) po lokalitách ich zimovacích nôr spôsobuje ich stres, čo má na ich bionómiu výrazný negatívny vplyv. Kamzík vrchovský tatranský a svišť vrchovský tatranský sú hlavní predstavitelia ochrany fauny v Tatranskom národnom parku. Zároveň sú prioritnými druhmi európskeho významu. Predstavujú tak jeden z hlavných predmetov ochrany územia európskeho významu „Tatry“ (v zmysle európskej sústavy chránených území NATURA). Areálom výskytu kamzíka a svišťa sú iba biotopy v alpínskom a subalpínskom vegetačnom stupni, výnimočne to môže predstavovať napríklad u kamzíkov aj horná hranica lesa a subnivál. Okrem výskytu týchto živočíchov žijú v TANAP-e aj ďalšie veľmi významné živočíšne a rastlinné endemické druhy, ktoré vyžadujú prísnu ochranu a čiastočné obmedzenia pohybu návštevníkov. 2. Proč bylo v posledních letech masivně potlačeno bivakování v horách, které vyznávalo mnoho horolezců? Prenocovanie individuálnych horolezcov mimo ubytovacieho zariadenia nie je poovolené od doby platnosti Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu v Prešove č. 1/1999 z 29. júna 1999 o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku. Teda už viac ako 15 rokov. Dôvodom bolo (a stále aj je) vyrušovanie tatranských živočíchov v skorých ranných a neskorých večerných hodinách. Tento čas je v rámci ich cirkadiánneho (denného) rytmu dôležitý predovšetkým z hľadiska intenzity ich pastvy, t. j. prijímania potrebného množstva potravy v relatívne krátkej dobe, ďalej odpočinok a následné prežúvanie v čase ich kľudu. Z uvedeného dôvodu je pohyb vo vysokohorskom prostredí vo všeobecnosti obmedzený na čas: „hodina po východe slnka a hodina pred západom slnka“ Celý tatranský hrebeň je z predhoria dostupný v relatívne krátkej dobe, takže na všetky nástupy tu vždy postačujú celoročne otvorené tatranské vysokohorské chaty (okrem chaty pod Rysmi, kde platí sezónna uzávera), ďalej táborisko v Bielovodskej doline, ktoré ale slúži výlučne pre účely výkonnostného horolezectva. V neposlednom rade môžu návštevníci využívať dostatočné ubytovacie kapacity miestnych tatranských osád, mesta Vysoké Tatry, no tiež ubytovacie kapacity tunajších podhorských miest a obcí. 3. Lze vystoupit v zimě na Gerlachovský štít přes Próbu bez najmutého vůdce? Proč toto pravidlo vůbec vzniklo? Mimo turistických a náučných chodníkov sa môžu návštevníci národného parku pohybovať v čase od 16. júna do 31. októbra v sprievode osôb, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti horolezectva a vysokohorskej turistiky podľa osobitného predpisu), ďalej len „oprávnená osoba“, a to za podmienok uvedených v prílohe č. 4 Návštevného poriadku. V zimnom období platí tak pre horolezcov, ako aj pre horských vodcov, že sa môžu na miestach kde je táto činnosť povolená, pohybovať mimo turistických značkovaných chodníkov len od horolezeckej náročnosti 3 a viac. 4. Proč potřebují skialpinisté v Tatrách horolezecký průkaz? uvedené platí v zmysle platného návštevného poriadku PODMIENKY PRE VYKONÁVANIE SKIALPINIZMU NA VYHRADENÝCH MIESTACH Skialpinizmus môžu vykonávať skialpinisti a horolezci organizovaní v horolezeckých zväzoch (ďalej len „skialpinista“). 1. Skialpinista môže vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov len za účelom nástupu na skialpinistickú túru. Skialpinizmus možno vykonávať od 21. decembra do 15. apríla za priaznivých snehových podmienok, ak nebolo vyhlásené lavínové nebezpečenstvo. 2. Maximálny počet skialpinistov na jednom mieste za jeden deň sa stanovuje na 30 osôb. 3. Skialpinista je povinný sa nahlásiť vhodným spôsobom (telefonicky, vysielačkou alebo osobne) najneskôr v deň začatia plánovanej túry na Správe národného parku s uvedením svojho mena, priezviska a miesta, na ktorý má viesť plánovaná túra, prípadne jej alternatívy závislé od počasia. Skialpinista sa presvedčí, či plánovaná túra je v rámci limitu stanoveného v bode 3. 4. Skialpinista je povinný mať pri sebe platný preukaz svojej horolezeckej organizácie a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny, pracovníkom Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody a členom stráže prírody (§ 5). 5. Jaký důvod má pravidlo, že "Horolezectví na území TANAP mohou vykonávat jen členové horolezeckých svazů"? uvedené platí v zmysle platného návštevného poriadku PODMIENKY PRE VYKONÁVANIE HOROLEZECTVA A SKALOLEZECTVA NA VYHRADENÝCH MIESTACH 1. Horolezeckú činnosť môžu vykonávať horolezci organizovaní v horolezeckých zväzoch. 2. Horolezci môžu vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov len za účelom nástupu na horolezeckú túru so stupňom ťažkosti horolezeckej klasifikácie vyšším ako II. stupeň, pričom použijú trasu čo najšetrnejšiu z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Pri samostatných výstupoch môžu horolezci použiť hrebeňové túry od II. stupňa ťažkosti horolezeckej klasifikácie s výnimkou úsekov Kopské sedlo - Jahňací štít, Veľká Svišťovka - Kežmarský štít. Horolezecké túry s I. a II. stupňom ťažkosti sa môžu vykonávať len v letnom období, ak je to nevyhnutné na zostup a v zimnom období od 21. decembra do 20. marca v obidvoch smeroch, keď terén tejto ťažkosti sa metodicky využíva na zimný výcvik. 3. Horolezci sú povinní mať pri sebe platný preukaz svojej horolezeckej organizácie a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny, pracovníkom Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody a členom stráže prírody (§ 5). Počas výcviku začiatočníkov musí byť osoba, ktorá sa nemôže preukázať takýmto preukazom, sprevádzaná inštruktorom horolezectva. 4. Prenocovanie individuálnych horolezcov mimo ubytovacieho zariadenia nie je dovolené. Pre organizované skupiny horolezcov je k dispozícii vysokohorské táborisko v Bielovodskej doline, ktoré slúži výlučne pre účely výkonnostného horolezectva a nie je prístupné verejnosti. Náročnejšie viacdňové podujatia (napríklad zimný prechod hlavného hrebeňa) sa musia vopred nahlásiť Správe národného parku. 5. Pred odchodom na túru sú horolezci povinní zanechať záznam o smere a cieli túry vo východiskovom zariadení alebo v táborovej knihe. V prípade uvedenia času návratu sa považuje jeho prekročenie o viac ako 6 hodín za priamu žiadosť o záchranu. Vedúci organizovanej skupiny je povinný s ostatnými členmi skupiny bezodkladne po prekročení predpokladaného návratu svojho lanového družstva vykonať po ňom pátranie. 6. Podmienky uvedené v bode 1 až 5 sa primerane vzťahujú na skalolezectvo. Poznámka k vašim otázkam č. 4. a č. 5.: v čase keď sa pripravoval súčasný návštevný poriadok sa horolezecký preukaz prideľoval výlučne členom horolezeckých oddielov po absolvovaní preškolenia a preskúšania (letný a zimný horolezecký kurz, oboznámenie s limitmi vykonávania horolezectva z pohľadu ochrany prírody v národnom parku a pod.). V súčasnosti sa vydávanie horolezeckých preukazov uberá skôr cestou komercie, kedy horolezecký zväz už negarantuje odbornú spôsobilosť svojich členov, o čom sa v súčasnosti pracovníci Správy TANAPu presviedčajú priamo v teréne. 6. Kolik pokut ročně udělí strážci parku za pouršování pravidel, kolik je z toho za zimní sezónu? Počet pokút za priestupky v TANAP-e pri nedodržiavaní platných zákonných noriem a predpisov na úseku ochrany prírody, ktoré udeľujú strážcovia, sa vždy pohybuje od viacerých okolností. Predovšetkým od návštevnosti Tatier v jednotlivých ročných obdobiach, od charakteru zimy s dostatkom alebo nedostatkom snehu (čo vždy súvisí s možnosťou vykonávania daných športových a rekreačných aktivít), no v neposlednom rade aj od priebehu počasia a pod. Veľké množstvo priestupkov, kedy sa návštevníci pohybujú len krátkodobo a bezprostredne za hranicou sezónnej uzávery (predovšetkým z vlastnej nevedomosti), je riešených formou dohovoru. Takýchto situácií strážcovia ročne riešia pomerne veľa. Inou kategóriou je riešenie pohybu v sezónnej uzávere vtedy, keď toto návštevník robí vedome, dokonca zámerne, prípadne aj opakovane. V takýchto prípadoch je udeľovaná bloková pokuta do výšky až 66 EUR každej osobe, ktorá toto porušila. „Priestupca“ alebo „priestupcovia“ sú po zaplatení blokovej pokuty strážcom (alebo strážcami) vyzvaný na opustenie lokality. V prípade opakovaných priestupkov toho istého charakteru, prípadne tými istými „priestupcami“, dochádza z našej strany k presnej dokumentácií miesta, času a spôsobu priestupku, pričom následne takúto situáciu postupujeme príslušným orgánom ochrany prírody ako podnet. V takomto prípade orgán ochrany udeľuje vždy vyššiu sankciu ako napríklad pri blokovej pokute udelenej príslušným strážcom priamo na mieste, kde k nemu došlo. V Tatranskej Štrbe, dňa 20.2.2015, vedúci Odboru strážnej služby Správy TANAP-u Ing. Pavol Lenko a strážca Správy TANAP-u Pavol Tajboš
25. 02. 2015, 12:52:07
Ondra
Ondra
Děkuji, chtěl jsem to sem nahrát..
25. 02. 2015, 12:57:29
Mar
Mar
Pán Lenko prepáčte ale, neodpovedáte na otázky. Vy len citujete návštevný poriadok a to mimoriadne stupidný návštevný poriadok. V celej odpovedi vidím jediný komentár k návštevnému poriadku. Sťažnosť na spôsob vydávania horolezeckých „preukazov“. Určite banujete za časmi keď mal prístup do Tatier len úzky okruch roduverných Tatrancov. Čo keby ste sa namiesto vyháňania skialpinistov venovali zabráneniu devastácie Tatier zjazdovkami, budovaním lesných ciest. A to neplatí len pre Vysoké Tatry ale aj pre Nízke či obe Fatry. Spomínate obmedzenie výstupu na štíty počtom 30. To nemyslíte vážne. Ktorýkoľvek pekný letný deň je na Gerlachu násobok turistov a väčšina s vodcom. To vás zjavne netrápi, tak ako vás netrápia snežné skútre. Viete mi odpovedať čo robia poľovnícke posedy v národných parkoch? Čo robia autá v Kôprovej a Tichej? Kto a prečo vysekal kosodrevinu na Liptovských Kopách. Tolerujete hrubé porušenia elementárnych pravidiel a vyvršujete sa na turistoch. Prečo? Preto že sú to neni Vaši Tatranci, či si len netrúfate tak ako na turistov? Ja vám „vaše“ Tatry ničiť nebudem. Inak neviem kedy ste si ich sprivatizovali. To vaše vyjadrenie o našich Tatrách považujem za nehoráznosť. Určite od začiatku mája do konca júna ma v Tatrách neuvidite liezť a to platí aj pre iné hory a nemusí to byť ani chránené územie. Považujem za totálny nezmysel aby v národných parkoch kde sa preháňajú nákladné autá, budujú cesty a poľuje ma niekto obmedzoval stupidnými pravidlami. A pretože platia tieto pravidla selektívne ani ich nebudem dodržiavať.
25. 02. 2015, 22:50:46
Já nevím, ale dávat dohromady všechno a všechny, nebo jít z témat Gerlach, autá, Fatry nebo jinak se mi zdá jako docela blbá kombinace. Na jedné straně máš Mar pravdu, no chránit něco, co je unikátní a co žije v slovenských Tatrách je velmi důležité. To co tady píšeš, není jen záležitostí některých ekologů. To platí všude. Také u nás. Podle mne Lenko odpověděl na otázky docela dobře, jsou rozsáhlé a způsobem, který má logiku. Například já, až v téhle dikusi jsem zistil jak to je. Autor článku ze 6. odpovědí Lenka vybral opravdu jen ad hoc argumenty, které mu "dal" do úst. Já to vidím tak nějak.
26. 02. 2015, 08:21:59
Mar ty sa budeš motať všade. "Na drzovku" pôjdeš aj do r..i, keď sa ti to podarí. pletieš piate cez deviate (v niečom máš možno aj pravdu, ale popísal si to tu ako poriadny chaos). Aj do lipt. Kôp asi bežne chodíš, keď vieš o tej porezanej kosodrevine na tamoších chodníkoch. To že súčasný NP TANAPu nie taký ako by si to predstavovali milovníci extrémnych športov je fakt, ale to nie je vec len o fazuľkách. Viem, že práve tanapáci tlačia na jeho zmenu. Nový NP sa im nedarí pretlačiť už roky. Dokonca to majú celé pripraveném a už odkonzultované aj s Jamesom, HZS, ŠL a pod. Viem, že aby to prešlo to v tatrách stojí na niekom inom, nie na správe Tanapu. To máš ako aj s tými zjazdovkami o kt. píšeš, všetko je to v tatrách vyšší level. Tatry sú jeden veĺký cirkus a môžu za to hlavne naši politici - mesto, zjazdovky, parkoviská. Som nadšený a fandím ľuďom, kt. chcú a vedia v dneš. dobe ešte ochrániť kamzíka, svišta.
26. 02. 2015, 08:49:34
Mar
Mar
Skúsim najprv odpovedať Michalovi. Žiadna „blbá kombinace“ ale zhodnotenie situácie. Rovnako ako Vysoké Tatry, tak aj Nízke Tatry a Fatry sú národné parky. V posledných rokoch dochádza ich masívnej devastácii a to nie turistami, horolezcami či skialpinistami ale práve činnosťami, ktoré som uviedol. Taký návštevný poriadok ako je v slovenských národných parkoch ma obdobu nanajvýš u vás v Čechách. Je to zlátanina ktorá splieta bezpečnosť pohybu, ochranu biznisu horských vodcov a zamedzeniu prístupu „nežiadúcim osobám“ a to všetko pod maskou ochrany prírody. V národných parkoch sa dejú veci ktoré nemaju z ochranou prírody nič spoločné a štátna ochrana mlčí. Do roku 1997 sa národné parky ako tak bránili. Potom vymenili vedenie parkov následne aj časť zamestnancov a cesta pre lesníkov, poľovníkov a lunaparky bola voľná. Taternik tak že teba trápi či chodím na Liptovské kopy? A nemalo by Ťa trápiť skôr kto a prečo tu kosodrevinu vyrezal? Možno nám niekto s TANAP-u povie dáky ekologicky dôvod. „Chaos“ som vysvetlil vyššie. Správa TANAP-u nemá žiadny záujem o nové pravidlá. Všetkým zúčastneným vyhovuje súčasný neprehľadný stav či TANAp-u, HZS, vodcom alebo turistickému biznisu . To kde chodím ťa nemusí zaujímať. Určite nechodím oblasti, kde je úplná uzávera napr Necferka či Belianky. Aj keď tie Belianky by som naozaj rád prešiel. Pretože spĺňam stupidné TANAP-u mám legálne dosť možností na lezenie. Ale nevidím najmenší dôvod na zimnú uzáveru Tatier a to minimálne od januára do marca, potrebu preukazov, horských vodcov a podobných nezmyslov. Infantilné reči o ochrane kamzíkov a svišťov v januári si môžu „ochrancovia“ nechať pre školské výlety.
26. 02. 2015, 23:35:01
Mar
Mar
Pán Lenko, v prvom príspevku ste napísali že národný park je miniatúrny porovnaní s Alpami. Prezradím Vám že Tatry sú súčasťou Karpát a slovenská časť Karpát už nie je tak miniatúrna horská skupina. Rozsah parkov zahŕňa až na malé výnimky všetky územia nad hranicou lesa ide o cca 200 km hrebeňa. Tatry, Nízke Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra sú všetko národné parky s obdobnými pravidlami. Pravidlami, ktoré výrazne obmedzujú pešiu turistiku, horolezectvo skialp. Pravidlami, ktoré sú uplatňované selektívne. Pre porovnanie uvediem park Gesause v Rakúsku. Je menší ako TANAP, výškou a terénom podobný Vysokým Tatrám. Samozrejme aj tam sú pravidlá ale pravidlá ktoré platia pre všetkých a turistu v postate neobmedzujú. Doporučujem choďte sa tam pozrieť. Určite tam nikoho ani nenapadne zakázať výstup na Hochtor. http://www.nationalpark.co.at/#read-more Ani správu parku ani horskú službu (štátna HZS v Rakúsku neexistuje) ani vo sne nenapadne prikazovať horského vodcu alebo mať dáky preukaz. Určite za mnohými podmienkami v Tatrách nie je len ochrana ale i HZS (pozdravujem pána podplukovníka J.) ale v porovnaní s pravidlami v Gesause sú obmedzujúce. Zaujímavé je že Tatry sú napriek tomu v porovnaní z Gesause neuveriteľne zdevastované. Prepáčte pan Lenko to čo tvrdíte o uzávere Tomanovej doliny je infantilné. To naozaj chcete tvrdiť že pytliaci sa vydávali za turistov? To naozaj? Výbava bežného turistu určite nie je puška a netvrďte že mali pušky v batohoch. Prepáčte ale takéto argumenty nehovorte dospelým ľuďom. Viete čo najlepšie bude keď sa Tatry ohradia z vonku ich budú strážiť policajti. Hlavne že sú návštevníci vítaný, ako píšte. Čo na tom že sa za jeden deň v národnom parku dostanete do konfliktu aj s poľovníkom, aj s štátnym ochrancom. Pán Lenko vy tvrdíte Skôr sa mi zdá, že tu ide o to, aby sa celá táto debata donekonečna riešila a podstate ste neni za nič zodpovedný. Tak poprvé táto debata tu bude dovtedy dokiaľ budú panovať v Tatrach nenormálne pomery panujúce už zopár desaťročí a to pomery neustále sa zhoršujúce. Po druhé vy ste osoba verejná vedúci odboru strážnej služby. Po tretie ste platený aj z mojich daní spolu zo svojimi kolegami a nie ste schopný zabrániť devastácii Tatier a namiesto toho prenášate vinu na turistov.
27. 02. 2015, 00:10:54
M. Lacková
M. Lacková
Pôvodne som ani nechcela vstupovať do tejto vašej debaty :-) :-) Teda nechcem sa tu zastávať nejakých tanapákov, ale Mar brigádovala som určitý čas v TPN (poľské Tatry) Od ľudí, ktorí tam pracujú som sa dozvedela, lebo ma to vtedy veľmi zaujímalo, že aký bol vl. dôvod pre uzavretie obidvoch Tomanových dolín. Nakoniec som zistila, že išlo približne o to čo tu opisuje L. Viem aj to, že na to tlačili hlavne v Poľsku ľudia z TPN a na Slovesku lesná správa štátnych lesov. Tiež si myslím, že naše Tatry sú naozaj maličké na to, aby sa donekonečna porovnávali s o dosť väčšími horami. Hlavne v centrálnej časti SK Tatier to vyzerá hrozne. Je to lunapark aký svet nevidel, no zase na druhej strane, to čo sa podarilo ochrániť v Tich. a Kôprovej je fantastické. Vždy tam rada chodím, aj teraz, a nevadí mi tam ani tá ich cesta :-) A že tam chodí málo ľudí je len dobre :-)
27. 02. 2015, 08:59:30
rast
rast
Ja sa musim Mar zastat. Tatransky poriadok to su same blaboly atd. Devastuje sa to tam vo velkom, auta chodia do Tichej a Koprovej, to som sam zazil. Na Lipt. kopy clovek nemusi chodit, aby videl prerezanu kosodrevinu, je to vidnouz z dialky od Podbanskeho. Existuje na to odpoved? Ja by som tiez rad vedel, preco tento poriadok teda neplati pre polovnikov atd. Preco nepokutuju ich, preco su v prisnej rezervacii chaty, kam sa chodi prespavat a potom liezt? Preco domacich nikto nepokutuje? Ja sa tomu vseobecnemu nasraniu zase vobec nedivim, citovat zakon vie kazdy, ale preco to teda neplati pre vsetkych????
26. 02. 2015, 15:01:25
rast
rast
Aky je podla Vas pan Lenko dovod uzavretia Tomanovskej doliny, kam chodilo minumum ludi? Tam sa tiez schovavame za ochranu prirody? Alebo tam bol nejaky iny dovod, ktory sa zatajil? Kolko tam podla Vas chodilo rocne ludi, ze tak strasne ohrozovali tatransku faunu a floru? Da sa na to vobec odpovedat? Alebo sa budeme zase vyhovarat, ze to zatvoril niekto iny atd? Niektore rozhodnutia su podla mna nestastne a nevysvetlene a preto ten humbuk okolo. Pokial to ma platit, tak pre vsetkych, pokial budu vynimky pre domacich a znamych, potom sa nedivme, ze to ludia nedodrzuju.
26. 02. 2015, 15:04:26
Ešte včera mi volal "autor článku" a v podstate sme sa dohodli, že už nebudem reagovať, ale nedá mi - čo týmto sledujete? Myslíte si, že ja ako osoba sa stotožňujem so všetkým ...a zároveň preberám všetku zodpovednosť za to čo sa v Tatrách niekomu páči alebo nie. Skôr sa mi zdá, že tu ide o to, aby sa celá táto debata donekonečna riešila. Zatiaľ to však nevyriešime ani my a ani vy. Potrebujete si do niekoho kopnúť..? Mám pocit, že keby tu odznel napríklad z mojej strany "za" alebo "proti" otvoreniu, povedzme Tomanovej, aj neviem aký prírodniarsky alebo developerský a logický alebo hlúpy argument, vždy by sa nakoniec našiel niekto, kto už len zo zásady vyvráti celú túto snahu. Takže - tak, hľadajte, googlite a pod. Ale skúsim niečo o tej Tomanovej, že prečo... V tejto doline zhruba do polovice 90. rokov žila jedna z najlepších populácií jasoňa červenookého nie len v rámci Tatier, ale aj v rámci celej SR. Potom tam nastal zvláštny fenomén - turistov tam bolo vždy málo, a to aj vtedy a aj po tom, ako jasone zrazu zmizli. Aby som okolo toho nechodil dookola - jasone tam "motýlkári" vychytali a zostalo v celej oblasti len pár jedincov. Samozrejme toto tam robili ľudia, ktorí sa vždy skrývali za bežných turistov a robili to výlučne pre peniaze. Jasoň bol pre takýchto ľudí neskôr ešte o to viac zaujímavý práve na tejto lokalite, kde zostal nakoniec v minime, lebo jeho následným príbuzenským krížením začali jeho ďalšie generácie vytvárať na svojich krídlach rôzne (degeneračné) škvrny a zafarbenia... Tým to ale nekončí, lebo práve takéto "motýle" sú na aukciách a dražbách o to vzácnejšie a finančne mimoriadne zaujímavé – teda ešte cennejšie, lebo je to „iné“. A toto sa stalo napríklad v Tomanovej doline pred a po revolučnom období. Motýlkári, ktorí to tam robili sa vždy skrývali za turistov. Momentálne, keď v Tomanovej dnes vidíte nejakého jasoňa - je to sviatok. Ďalšou vecou, ktorá sa tam stala, a o ktorej bežní ľudia ani len netušia, bol fakt že tesne po revolúcií v Tomanovej a v celých Červených vrchoch (a ďalej) operovali profi skupiny pytliakov, z ktorých sa podarilo usvedčiť a dolapiť dve. Počas domových prehliadok sa u týchto ľudí našli desiatky kamzičích lebiek a koží, obrovské množstvo svištích koží , trofeje medveďov, hlucháňov... Títo ľudia to robili pre kšeft, ktorý siahal až do USA ...a živilo ich to tam roky. Boli perfektne organizovaní a vyzbrojení. Samozrejme chodili tam ako bežní turisti. Neviete si predstaviť aké v tom boli peniaze, ale urobili chybu, ako všetci nenažranci... Teraz sa tam kamzíky a svište spamätávajú - je to tam naozaj vidieť. Počas fungovania týchto skupín si všetci odborníci lámali hlavy, že čo sa to tam deje, prečo, atď. Asi to pôsobí ako scifi, ale naozaj sa to tam ešte pred 10 až 20 rokmi dialo. Osobne nie som zástancom uzavretia Tomanovej, ale po tom čo som vám tu teraz napísal (a našlo by sa toho ešte viac) si myslíte, že tá uzávera bola cielená proti turistom?! Teraz, keď tam niekoho stretnete a je v podstate mimo chodníka, konečne ho môžete aspoň legitimovať, tu o pokuty a „vyháňanie“ turistov nikdy nešlo. A budem v scifi pokračovať aj ďalej. V tejto oblasti boli lokalizované fosílne nálezy – skameneliny stôp – jediného treťohorného jaštera, myslím že od odborníkov dostal názov Coleosaricus tatricus. A čuduj sa svete - aj niektoré z týchto stôp zmizli ...a skončili asi niekde v zahraničí, možno v súkromných zbierkach... Tiež sa tam kradli rastliny (aj do skaliek, botanických záhrad...),a to aj také druhy, ako jedinečné tatranské endemity... Treba ešte pokračovať?
26. 02. 2015, 16:57:06
jan šťovíček
jan šťovíček
opravdu si nemysím, že otázky byly zodpovězeny. Na to, abych i přečetl návštěvní řád TaNaPu nepotřebuji článek. Spíš mě zajímaly odpovědi na otázky "jaký důvod má pravidlo...", "proč potřebují skialpinité...", "proč vzniklo pravido potřeby horských vůdců..." atd. Bezmyšlenkové citace návštěvního řádu, případně zákona touto odpovědí nejsou. K tomu by byl zapotřebí přinejmenším výklad zákona, který by osvětloval to nejasné PROČ a K ČEMU. (Na Labi v Krkonoších s enapříklad uvádí, že soutěsku je zakázáno sjíždět, protože se jedná o těžký úsek, který ne všichni zvládnou a po vodácích zůstávají v řece zbytky laminátových lodí.) Je to sice argumentace zastaralá a chabá až přiblblá, ale aspoň nějaká. Tady není vesměs žádná.
26. 02. 2015, 16:58:28
Fero Kán
Fero Kán
Len furt voľačím argumentovať a argumentovať! Važení, veď sú to vždy len a len ľuďia čo stoja za každým svinstvom, ktoré drbe naše hory. Najlepšie sú také vyjadrenia ZAHRANIČNÝCH turistov, kt. sem prídu s dvackou a doma "se ocitnou" ze stokorunou. A práve oni nám radia, ako si máme naše hory chrániť a čo by sa v nich malo robiť. Dobre ste im to pane z tanap-u teraz napísali, nech vidia
26. 02. 2015, 17:16:35
Michal
Michal
Reakce na pána Kána:tebe musí ti Česi ale dost štvát.Do Tater jsem jezdil a jezdit budu a budu je považovat za domácí hory,i kdyby jsi se postavil na hlavu. Pravidla jsou v Tatrách obecně postavená účelově.Rozumím zákazům vstupu do míst,která by měla být chráněna,ale nesmí se tam těžit,lovit atd.poté nerespektuji zákazy a porušuji je(Krkonoše,Šumava)! Hory se musí chránit před jejich ničením,ale musí se u toho používat hlava,v ČR a SR hlavně. Horám zdar a blbcům nazdar
15. 03. 2015, 11:42:04
rast
rast
Dakujem za fundovanu odpoved pan Lenko, takto je to jasnejsie. Ale ako ma bezny clovek toto vediet, ked to nikde nie je a nikto o tom nehovori a jedoducho sa to zavrie, lebo ochrana prirody. A naviac, ked tam chodi niekto kradnut rastliny, zivocichy atd., tak preco si to maju odniest bezni turisti? Nie je dolezitejsie potrestat tych, co pachaju tieto skody?
27. 02. 2015, 20:32:13
rast
rast
A esty by ma zaujimala jedna vec, moze ochranar pokutovat napr. polovnika? Napr. na Liptovskych kopach... alebo napr. pri prerezavani kosodreviny v tychto oblastiach? Alebo je to teda legalne? Legalne su tam postavene chaty a cesty? Alebo to len nikomu nevadi? Ja si nemyslim, ze vy ako ochranar pan Lenko suhlasite s navstevnym poriadkom a s niektorymi nezmyslami, to si nemyslim. Ale ludia vnimaju Vas ochranarov prave pre toto negativne, ze bezny turista je "buzerovany" a to okolo si kludne devastuje a nic sa nestane. Je to nespravodlive a nenormalne. A nemyslim si, ze by turisti boli proti ochrane prirody. Tazko niekto nieco dodrzuje, ked sa to schova za nejake formalne vety a nic k tomu. Nikto tomu potom neveri. Asi to treba viac vysvetlovat a menej mlzit. A ked uz sme pri tych pytliakoch, tak ti by si asi mali zasluzit tresty, nie ten turista, co tam ide na vylet. Mna by nenapadlo kradnut nejake odtlacky stop, alebo rastliny ani nic.
27. 02. 2015, 20:45:24
Mar
Mar
V Tatrách je zvláštny stav zopár ľudí nevie pochopiť, že ak chceme mať pravidlá ktoré majú byť dodržiavané musia hlavne platiť pre každého. Celý návštevný poriadok je postavený tak aby umožnil prístup určitým skupinám ľudí, prípadne aby umožnil určitým ľuďom zarobiť. Za pravidlami však nie je len štátna ochrana ale aj HZS. Už sa teším na prvý víkend po 15.4. Pán Lenko nabehne s kolegami na Popradské, zavolajú si televízie a budú hrdinsky naháňať skialpinistov. Na kameru pridajú niekoľko bájok a o dva dni schvália novú cestu či zjazdovku alebo vydajú zopár povoleniek na vjazd aut do dolín. Od pána Lenka sa samozrejme nedozvieme odpovede na oprávnené otázky. Ako povedal diskusia je samoúčelná (podľa mňa však nie). Čiže pán Lenko ešte raz sa pýtam prečo je na Gerlachu denne násobne viac ľudí ako je limit? Prečo je v Tichej či Kôprovej doline toľko aut? Čo robia poľovníci v TANAP-e? Kto vysekal kosodrevinu na Liptovských kopách? Prečo to čo je možné napríklad v Rakúsku v národných parkoch nie je možné na Slovensku pričom v Rakúsku sú národné parky neporovnateľne menej zdevastované? A obdobných otázok je veľa. Ak chcete vidieť že ani Liptovské Kopy nie sú dáko nedotknuté stačí si pozrieť satelitné snímky. Niektoré prieseky v kosodrevine je vidieť aj z nich.
05. 03. 2015, 22:41:01
rast
rast
Myslim si, ze na tieto otazky odpovede nedostanes. Preco? Pretoze sa na ne odpovedat neda, lebo by to bolo priznanie sa k niecomu, co je proti poriadku.
06. 03. 2015, 13:10:25
Karel
Karel
Nekonečná debata na mnoho témat, proto bych jí doporučil zúžit na téma jediné: Gerlachovský štít. Takže tam značka nevede kvůli ochraně přírody, bezpečnosti turistů a nebo kvůli tomu, aby horští vůdci, kteří neuměji nic jiného než chodit po horách nepřišli o dobrý job? Já za tim vidim třetí důvod, přičemž první dva jsou zneužívány k obhajobě toho třetího. Mimochodem od té doby, co na Makedonsko Albánské hranici skončil polovojenský stav, tak je Slovenskou JEDINOU ZEMÍ V EVROPĚ, která zakazuje lidem výstup na svojí nejvyšší horu. :)
02. 03. 2015, 07:13:09
rast
rast
Slovensko to nezakazuje, len niektori ludia si na tom zarabaju, nepotrebuju na to reklamu.
02. 03. 2015, 08:06:45
souhlasím..
20. 03. 2015, 10:41:09
Vojta
Vojta

Taková hloupost, ale uvědomujete si, že tohle nikoho ze čtenářů nezajímá? Osobní rozpory si prosím řešte emailem, který je k tomu určený.

12. 12. 2015, 20:13:35

Sem vložte diskusní příspěvek.


 
 

RSS této diskuze

RECENZE VYBAVENÍ

... z webu SvetOutdoru.cz