HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

• TRÉNINK A ZDRAVÍ

↓NEJNOVĚJŠÍ DISKUSNÍ PŘÍSPĚVKY↓

PRVNÍ POMOC

První pomoc je souborem relativně jednoduchých zdravotnických úkonů a opatření, které však mohou mít zásadní vliv na zdraví horolezce, cyklisty, vodáka a kohokoliv, kdo se dostane do potíží. Druhou zásadní informací v otázce první pomoci je skutečnost, že poskytnout ji je povinen každý občan České republiky nad 18 let, pokud se tím nedostává do ohrožení života svého či další osoby.

 

Mýtus 60 - Dospělé resuscituji 30:2, ale u dětí je to jinakDospělé resuscituji 30:2, ale u dětí je to jinak

Resuscitace na kurzu první pomociResuscitace na kurzu první pomoci

Maska se vzduchovým lememMaska se vzduchovým lemem

První pomoc se mimo jiné zabývá bezvědomím, šokem, popáleninami, podchlazením (omrzlinami), infarkty myokardu, krvácením, zlomeninami a dalšími stavy, se kterými má většina z nás už zkušenost. Otázkou však zůstává „umíte v těchto chvílích správě zareagovat?“.

Včasná a správná první pomoc může nejen zmírnit následky zranění, ale také zachránit život. Smutnou skutečností je, že při adrenalinových sportech typu horolezectví, freeriding, vodáctví a dalších jsou lehké či těžké úrazy poměrně běžnou záležitostí.

Je třeba dodat, že kolem první pomoci panuje spousta mýtů, které se nezakládají na pravdě. Špatná první pomoc se tak může stát nejen neefektivní, ale také zdraví ohrožující. Této problematice se v sekci „První pomoc“ rovněž věnujeme a to ve stejné míře, jako správnému řešení jednotlivých situací.Mýtus o první pomoci — Zaškrcovadlo se musí po 20 minutách povolit

Dřív se zaškrcovalo, zaškrcovalo se dokonce hodně a metoda "dočasné zaškrcovadlo" opravdu existovala, dnes je tomu však jinak. Různé zaškrcovací techniky mají půvab při hromadných neštěstích, ale v běžné první pomoci jednotlivci už se jedná o téměř přežitou techniku, která by měla být až opravdu tím posledním řešením.

Mýtus o první pomoci — První pomoc nepotřebuji, já zbytečně neriskuji

Mýtus o první pomoci — První pomoc nepotřebuji, já zbytečně neriskuji

Myslíte si, že se Vás první pomoc netýká? Z čeho usuzujete, že zbytečně neriskujete, myslíte, že horolezec, crossový motorkář nebo skejťák riskují více? No, možná ano, ale mají většinou odpovídající vybavení, zkušenosti a u všech závodů stojí sanitka, která jim profesionální pomoc poskytne do pár minut.

Mýtus o první pomoci — Při otravě houbami musím vypít mléko

Téměř na každém kurzu první pomoci zazní otázka, zda při podezření na otravu houbami pomáhá mléko. Mě samotného mrzí jen to, že nevím, na základě čeho tento mýtus vzniknul.

Mýtus o první pomoci — Na každou zlomeninu patří provizorní dlaha

Dlahování je mé oblíbené téma, a to už jen proto, že za dobu, co se první pomoci věnuji, prodělalo obrovskou změnu.

Mýtus o první pomoci — Když zavolám 155, přijede sanitka z nejbližší nemocnice

No, tváří se to tak nějak logicky, navíc Dr. Jandera byl téměř vždy zabírán uvnitř Thomayerovy nemocnice. Tento mýtus jsme se rozhodli uveřejnit po množství otázek na samotnou funkci ZZS, ať už se jedná o rozmístění, posádky nebo organizaci výjezdů jako takovou.


RECENZE VYBAVENÍ

... z webu SvetOutdoru.cz