HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Pádler.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

ZAJÍMAVÉ VYBAVENÍ

Do království skal: Z Dobré Vody na Hradisko a Bradlo

Romantická skalní seskupení na Hradisku a Bradle, pověstmi opředená studánka Královna, nádherné výhledy, půvabné lesní partie – taková je nabídka putování, při kterém je namáhavější stoupání na Hradisko a kratší výstup na Bradlo. Do kletru přibalíme občerstvení – na trase nemáme žádnou restauraci.Dobrá Voda – Kučerův les 1,5 km – Březka 4,5 km – Hradisko 6 km – Bradlo 10 km – Dobrá Voda 14 km

Výchozím místem výletu je oblíbené letovisko Dobrá Voda*, respektive křižovatka a autobusová zastávka pod kostelíkem sv. Jáchyma. Vykročíme společně se žlutou turistickou značkou, která ze silnice odbočuje pohodlnou polní cestou k chatové zástavbě u Pařezitého rybníka. Vstupujeme do příjemného vzrostlého převážně jehličnatého Kučerova lesa, až dorazíme k rozcestí na jeho okraji. Značená odbočka nás posílá do půvabné obce Praskolesy* (tam a zpět 1,5 km), ležící mezi rybníky a zbytky rašelinišť. Obdivovanou dominantou obce jsou dvě chráněné lípy srdčité – jedna u silnice ve stáří 300 let a druhá na návsi u čp. 7 stará 800 let o obvodu více než 9 metrů.

Pokračujeme lesem, značená cesta se ostře lomí vlevo (pozor na značky!), vystoupí k silničce a po ní stoupá k rozcestí Březka, kde žlutá značka končí – my pokračujeme vlevo po zelené, stále do kopce. Po pravé ruce máme vrch Pivničky*. Značka nás přivádí do sedla a uhýbá vlevo, my můžeme pokračovat přímo po silničce, která klesá podél osady Poldovka. Hezké statky máme po levé ruce, před námi se otvírá nádherný výhled*. Za posledním statkem se potkáme s modrou turistickou značkou, stoupající od Velké Lhoty, a dáme se podél plotu vlevo. Zprvu jdeme po vrstevnici, pak zatočíme vlevo do lesa a místy hustými keři a mezi smrčky postupujeme vzhůru, čeká nás další působivá vyhlídka. Procházíme mezi roztroušenými žulovými balvany, až se dostaneme k vrcholu Hradiska* (760 m). Na nejvyšším místě se táhne 3–15 m široký žulový hřbítek, dlouhý asi 115 m – na skálu se dá pohodlně vystoupit, výhled je omezen stromy.

Ze skály pokračujeme po modré (a zelené) značce z kopce úzkou pěšinou na širokou komunikaci, po ní se dáme vpravo. Lesní silnička se točí po svazích Hradiska, až v ostré levotočivé zatáčce modrá značka pokračuje přímo a pak se lomí vlevo do údolí. Na jeho dně zatáčíme vpravo a dospějeme k upravené studánce Královna* . K ní se váže příběh o královně, která prchala před svým rozhněvaným mužem, až se ukryla v nedaleké Řečici. Členové její družiny hlídali přístupové cesty, a tak ji mohli včas varovat před blížícími se královými vojáky. Paní i se svými věrnými prchala do lesů a když si uvědomila, že úniku není, dala na jednom místě zakopat všechny své cennosti. Nedlouho poté byla dopadena, její průvodci pobiti, ona sama skončila ve vězení, ze kterého už nikdy nevyšla. Vesničané našli a vykopali poklad – pod truhličkou se zlatem a šperky vytryskl bohatý pramen. Lidé studánku upravili a nazvali ji Královnou. Poklad zpeněžili a vybudovali novou ves, která se také jmenovala Královna. Ta po nějakém čase zanikla, ale studánka s dobrou vodou je tady dodnes.

Od studánky pokračujeme pohodlnou cestou společně s modrou značkou až do místa, kde značená cesta odbočuje vlevo do lesa a stoupá na vrch Bradlo* (681 m). Těsně pod vrcholem kopce je zajímavé žulové skalisko, na kterém je údajně vidět čertova stopa. Pekelník odtud přeskočil na sousední kopec a jak se odrazil, zůstal ve skále otisk jeho nohy. Stopy satanova pobytu jsou i na nedalekém kopci Zvařadla směrem k Mysleticím (mimo značenou cestu). Na jednom z balvanů je otisk jehly, nůžek a klubka nití, které tady zanechal čert, vyrušený pytlákem.

Z Bradla scházíme po modré značce k okraji lesa, za ním polní cestou vlevo, pokračujeme na rozhraní lesa a hezké louky (po pravé ruce máme Olešský rybník), až dorazíme na lesní silničku, kterou jsme opustili za Hradiskem. Dáme se po ní vpravo a pak vlevo zkratkou lesní cestou na silnici. Po silnici se pak vracíme do Dobré Vody.

 

(Doporučujeme průvodce Telčsko a Dačicko ze Zelené edice.)


30.07.2012, Redakce